Výsledky přijímacího řízení

pro lepší rozlišení klikněte na obrázek

 

Zápis do MŠ Čestlice pro rok 2019  /2020

Ředitel školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem.

 

Informace k zápisu do MŠ 2019/2020

  • Vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání 23. 4. 2019 od 9:00 hod.  do 15:00 hod. v MŠ Čestlice.

K zápisu vezměte prosím s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

  • Příjem vyplněných žádostí 30. 4. 2019 od 9:00 hod.   do 15:00 hod. v MŠ Čestlice.
  • Oznámení výsledků do 30 pracovních dnů.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

 

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1.kritérium -Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2019 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice.

2.kritérium -Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3.kritérium -Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Harmonogram průběhu zápisu do MŠ  - školní rok 2019/2020

úterý 23. 4. 2019 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ

  • výdej přihlášek

 

úterý 30. 4.  2019 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

  • příjem vyplněných přihlášek a evidenčních listů, potvrzení lékaře

 

úterý 14. 5. 2019

  • nahlédnutí do spisu (není povinné).

 

čtvrtek 30. 5. (i dříve)

  • vyvěšení výsledků zápisu, seznam přijatých dětí pod registračními čísly (po dobu 15 dní na www stránkách, v budově MŠ)

 

pátek 31.5.

  • výdej,,Rozhodnutí o nepřijetí"(Pokud si rozhodnutí nevyzvednete bude vám následující den zasláno doporučeně poštou. Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čestlice si mohou, ale nemusí, vyzvednout ,,Rozhodnutí o přijetí"osobně v MŠ). „Rozhodnutí o přijetí“ zůstává součástí spisu v mateřské škole. Není povinností toto rozhodnutí posílat zákonným zástupcům dítěte.

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel  - §34 odst.3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel MŠ rozhoduje o stanovení max. 3-měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561/2004 Sb. Školského zákona.

V Čestlicích dne 5. 3. 2019

Dostálová Lucie - zástupce ředitele

 
 
© 2010 Základní a mateřská školka Čestlice| Základní škola | Mateřská škola | Obec Čestlice
vytvořily Souteze24.cz